Najważniejsze pojęcia bankowe.

Najważniejsze pojęcia bankowe.

Pojęcie banku.

Ilość pojęć bankowych jest bardzo duża. Wiele z nich słyszymy, ale nie jesteśmy w stanie je opisać własnymi słowami. Zacznijmy od wyjaśnienia podstawowego pojęcia jakim jest Bank. Jest to nic innego jak instytucja, która zajmuje się prowadzeniem działalności. Działalność ta polega na przyjmowaniu depozytów terminowych praz bieżących. W ramach prowadzonej działalności bank udziela również kredytów i gwarancji bankowych. Ponadto zajmuje się wydawaniem pieniądza w formie elektrycznej. Takie czynności mogą wykonywać jedynie banki i ma to swoje uregulowanie w prawie bankowym. Banki dzielą się na dwie grupy. Pierwszą z nic obejmuje bank centralny, zaś druga stanowią banki operacyjne, które zajmują się obsługiwanie klientów na skalę masową. Wszystkie banki komercyjne tworzą system bankowy i są one uzależnione od banku centralnego.

Pojęcie banku spółdzielczego.

Idąc tropem wyjaśnienia pojęcia banku nie można nie zwrócić uwagi na pojęcie bank spółdzielczy. Jest to również instytucja finansowa, która prowadzi działalność bankową, ale w formie spółdzielni. Forma prawną takiego banku jest prawo spółdzielcze, według którego spółdzielnia jest dobrowolnym zrzeszeniem ludzi, którzy prowadzą ową działalność. Banki te różnią się od innych banków, które w przeciwieństwie do banku spółdzielczego nastawiają się przede wszystkim na osiągnięcie określonego zysku.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Analizując pojęcia bankowe nie można nie zwrócić uwagi na Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Jest to instytucja jaka została powołana po to, aby zachować bezpieczeństwo i stabilność całego systemu bankowego. W skrócie nazywa się go BFG. Zadaniem BFG jest ochrona pieniędzy klientów jakie zgromadzili w bankach komercyjnych i spółdzielczych. Od roku 2013 gwarancja ta obejmuje również SKOKI. Obecnie gwarancja wypłacenia środków ulokowanych w banku, który z jakiś przyczyn ogłasza upadłość wynosi sto tysięcy euro. Kwota ta jest dosyć wysoka, ale jeżeli mamy więcej na koncie w banku ogłaszającym upadłość resztę sumy możemy utracić bezpowrotnie. Warto zastanowić się, jeżeli kwota jaką posiadamy jest większa od tej jaka gwarantuje nam fundusz i rozłożyć ja na kilka różnych kont i to najlepiej w kilku różnych bankach. Wówczas mamy większe szanse, że nasze oszczędności nam nigdy nie przepadną. Zadaniem Funduszu Gwarancyjnego jest również zapewnienie wsparcia polskim bankom, aby nie doszło do ich bankructwa. Jest to jedna z ważniejszych instytucji w całym systemie bankowym, zwłaszcza dla klientów banków. Gdy potrzebujesz szybkiej gotówki zajrzyj na http://www.okasa.pl/.

BNP Paribas

8.9%

PKO Bank Polski

10.5%

Citi Bank

11.3%