Kredyty gotówkowe kiedyś i dzisiaj

Kredyty gotówkowe kiedyś i dzisiaj

Dzisiaj kredyt gotówkowy jest czymś, z czego korzystamy bardzo często. Powodem jest przede wszystkim to, iż mamy coraz więcej możliwości, jak chodzi o korzystanie z kredytów, ze względu nawet na znacznie większą ilość banków na rynku. Kiedyś były dwa czy 3 banki, i klienci chcący skorzystać z różnorodnych usług bankowych nie mieli innej możliwości. Obecnie banków jest sporo więcej, a każdy z nich stanowi konkurencją dla innych dlatego też nie ma się co dziwić coraz bardziej rosnącej ilości ofert na rynku. Jeszcze kilka lat temu niektórzy żartowali iż kredyt jest dla bogatych, ponieważ warunki, jakie trzeba było spełnić były tak wygórowane, iż nie każdy mógł sobie na niego pozwolić. Przede wszystkim osoby starające się o zwykły kredyt gotówkowy musiały mieć zatrudnienie na umowę o okresie przynajmniej takim jak okres kredytowania. Inaczej nie było mowy o przyznaniu kredytu. Ważną kwestią były także odpowiednio wysokie zarobki. W wielu bankach próg zarobków, przy którym można było starać się o przyznanie kredytu znacznie przekraczał obowiązujące w naszym kraju najniższe wynagrodzenie. To zaś powodowało że wiele osób potrzebujących dodatkowej gotówki nie miało szans na złożenie wniosku. Istotną kwestią była także konieczność wyszukania żyrantów czyli osób, które gwarantowały spłatę przez nas zaciągniętego kredytu. Obecnie tego typu wymogi banków już dawno nie obowiązują, a przynajmniej nie w sytuacji gdy mowa o kredytach gotówkowych w niezbyt wysokich kwotach. Poza tym klienci nie przedstawiają zaświadczenia o zarobkach do pewnych kwot, a jedynie podpisują oświadczenie o wysokości miesięcznego dochodu. Dlatego też dzisiaj kredytu są znacznie łatwiej dostępne niemalże dla wszystkich.

Łatwy kredyt - na co je wydajemy?

W związku ze znacznie większą łatwością uzyskania kredytu gotówkowego, nie dziwi na pewno to że korzystamy z nich coraz częściej. Już nie tylko zakupy na raty niezbędnego sprzętu do domu, ale także wakacje na kredyt czy święta wyprawiane na kredyt - takie obrazki coraz częściej stają się normą w naszym społeczeństwie. Powodem tego jest na pewno fakt iż obecnie opłaty związane z kredytem są o wiele niższe, co powoduje że praktycznie każdy może sobie na jego zaciągnięcie pozwolić. Okresy na jakie klient może rozłożyć spłatę są o wiele dłuższe, a oprocentowanie kredytów znacznie niższe. Dlatego tez dzisiaj spłacanie kredytu bardzo często nie jest żadnym problemem dla osób, które się na ich zaciągnięcie decydują. Jednakże wielu fachowców ostrzega przed tak łatwo dostępnymi kredytami i możliwościami korzystania z nich. Często bowiem zaciągający takie zobowiązania nie do końca liczą, czy faktycznie będzie ich stać na dany kredyt. Bywa, że dochody pożyczkobiorcy są niemalże równe wysokości miesięcznych zobowiązań, jakie musi spłacić. Wtedy praktycznie nic nie pozostaje na utrzymanie, a wcześniej czy później skończy się to tym, iż niektóre raty zobowiązań po prostu nie będą opłacane. To zaś już prosta droga do tego aby wpaść w tak zwaną spiralę zadłużenia. Brak wpłaty to przede wszystkim upomnienia i monity od banku, za które zgodnie z podpisaną umową zapłacić musi klient. W końcu banki mają prawo wystąpić na drogę sądową i niezwykle szybko uzyskać tak zwany bankowy tytuł zapłaty, który daje im możliwość egzekwowania ich należności przez komornika. To zaś spore koszty, im większa bowiem suma zobowiązania które pozostało do spłaty, tym większa będzie kwota kosztów komorniczych oraz odsetek, jakie z tytułu zadłużenia będą doliczane do długu klienta.

BNP Paribas

8.9%

PKO Bank Polski

10.5%

Citi Bank

11.3%