Dlaczego warto rozwijać mikropożyczki?

Dlaczego warto rozwijać mikropożyczki?

Mikropożyczka to jeszcze duża nisza w krajowej gospodarce, a jednocześnie bardzo ciekawy produkt umożliwiający maksymalne ograniczenie problemów najbiedniejszej części społeczeństwa. W artykule poznasz najważniejszy potencjał mikropożyczki w odniesieniu do gospodarki i funkcjonowania społeczeństwa. 

Niewielkie pieniądze przekazane osobom bez żadnej zdolności kredytowej to duże ryzyko, ale przy właściwej kontroli pomysłów zagrożenie ze strony pożyczkodawcy jest minimalizowane. Mikrokredyt bazuje przede wszystkim na zaufaniu. W wielu najbiedniejszych gospodarkach dostęp do taniego, niewielkiego kredytu to jedyna szansa na wyjście z nędzy i na rozwój niewielkiej działalności gospodarczej. Mikropożyczka trafia do bardzo specyficznych klientów, bez zabezpieczeń, bezrobotnych o słabych zdolnościach do generowania stałego dochodu. Mikrokredyt bardzo rzadko występuje w ofercie standardowych banków komercyjnych ze względu na uwarunkowania prawne i związane z zapewnieniem ogólnego bezpieczeństwa ekonomicznego depozytom. W środowisku międzynarodowym funkcjonuje ponad pięćdziesiąt instytucji związanych z mikropożyczkami. Działalność podobnych instytucji potwierdza, że mikropożyczki spłaca się normalnie, bez nadmiernego ryzyka. Większość kredytobiorców jest wdzięczna za dostęp do podobnych możliwości. W najbiedniejszych regionach daje się również zauważyć znaczący wzrost przedsiębiorczości. Uruchamianie niewielkich straganów, wymiana usług, sprzedaż podstawowych dóbr staje się powszechna, a generowanie dodatkowych oszczędności w końcu możliwe. Mikropożyczka to przyzwoita alternatywa dla zwyczajowych programów socjalnych. Mikropożyczka wymusza bowiem w dużym stopniu podejmowanie aktywności zarobkowej, a nie osiadanie na pieniądzach socjalnych. Program socjalny zawsze uzależnia, zniechęca do pracy, buduje zachowania patologiczne, a wręcz pasożytnictwo na aktywnych zawodowo ludziach.

Mikropożyczka jest bardzo popularna w Chinach, w Meksyku, na terenie Afryki, czy nawet w USA. W Polsce natomiast mikropożyczka właściwie nie istnieje. Jedyna propozycja to chwilówka, obecnie nieco bezpieczniejsza ze względu na ograniczenie kosztów pozaodsetkowych na podstawie ustawy antylichwiarskiej, sprawdź najlepszy kredyt gotówkowy w tym rankingu.

BNP Paribas

8.9%

PKO Bank Polski

10.5%

Citi Bank

11.3%