Co warto wiedzieć przed nawiązaniem współpracy z pożyczkodawcą?

Co warto wiedzieć przed nawiązaniem współpracy z pożyczkodawcą?

Zadłużenie gospodarstwa domowego na dobrych warunkach wymaga kilku działań związanych z optymalizacją dochodu, historii spłaty dotychczasowych zobowiązań. Co warto wiedzieć przed nawiązywaniem współpracy z pożyczkodawcą, aby zwiększyć szanse na dogodną umowę? W artykule otrzymasz kilka praktycznych wskazówek.

Koszty w kredytach gotówkowych kształtują się bardzo różnie w zależności od poziomu dochodów wykazywanych w gospodarstwie domowym, a także od wyznaczenia terminu spłaty. Po pierwsze bardzo duże dochody to szansa na obniżenie oprocentowania. Nigdy odwrotnie. Klient z niewielkimi dochodami musi raczej dbać o dodatkowe zabezpieczenie zobowiązania. Im dłuższy termin spłaty kredytu gotówkowego, tym naturalnie więcej zapłacisz, ale niskie raty miesięczne mogą okazać się zbawienne przy nieco mniejszym budżecie. Dobrze przed nawiązaniem współpracy z pożyczkodawcą sprawdzić kalkulatory kredytowe, dostępne za darmo, aby ocenić mniej więcej wysokość rat w stosunku do kosztów całkowitych. Po zmianach przepisów banki i parabanki nie narzucają dziwnych opłat, a koszty pozaodsetkowe reguluje ustawa. Regulacja dotyczy również kosztów windykacyjnych, więc nawet przy drobnych opóźnieniach ze spłatą nie musisz obawiać się utraty całego majątku rodzinnego. To niezwykle pozytywne zadłużenie, które zmieniło w znaczący sposób obraz sektora kredytów gotówkowych. Przed zaciągnięciem kredytu gotówkowego najlepiej spłacić terminowo inne zobowiązania, a w tym karty kredytowe, czy kredyty w rachunku bieżącym, często niestety pomijane przy staraniach o większe kredyty. Każdy niespłacony kredyt obciąża jednak znacząco zdolność kredytową. Rezygnacja z karty kredytowej przed większym zobowiązaniem wydaje się idealnym rozwiązaniem.

Optymalizacja zdolności kredytowej wymaga naturalnie czasu, wcześniejszego przygotowania, zawsze możesz ją sprawdzić na 17banków.com. Dobrze, jeżeli kredytobiorca zapozna się również ze scoringiem własnym w Biurze Informacji Kredytowej, ponieważ to pozwala ocenić realne szanse na złożenie wniosku kredytowego w wybranej instytucji. Im większy dochód, oszczędności, tym łatwiej o duże zadłużenie. Wydłużenie maksymalne terminu spłaty nie jest dobrym rozwiązaniem. Czy stosujesz wskazane zasady przy optymalizacji zdolności kredytowej?

BNP Paribas

8.9%

PKO Bank Polski

10.5%

Citi Bank

11.3%